Member federation

Turkey - Ανακοίνωση για τη φυλάκιση του Hüseyin Civan

Ανακοίνωση για τη φυλάκιση του Hüseyin Civan, αρχισυντάκτη της αναρχικής εφημερίδας Meydan

Statement for the imprisonment of Hüseyin Civan, managing editor of the Meydan Magazine

Only a sea separates us but unites us solidarity and determination to fight for another world.A world of equality, solidarity and freedom. Freedom to anarchist Hüseyin Civan STRUGGLE FOR THE WORLD SOCIAL REVOLUTIONFOR ANARCHY AND LIBERTARIAN COMMUNISM

Ανακοίνωση για τη φυλάκιση του Hüseyin Civan, αρχισυντάκτη της αναρχικής εφημερίδας Meydan

Πριν ένα χρόνο περίπου, στην Κωνσταντινούπολη ξεκίνησε μια έρευνα από τον επικεφαλής της εισαγγελικής υπηρεσίας, για την αναρχική εφημερίδα Meydan -την οποία είχε κλείσει ήδη μία φορά το τούρκικο κράτος, αλλά σε πείσμα της καταστολής οι σύντροφοι/σσες την έθεσαν ξανά σε λειτουργία-  με αφορμή τη δημοσίευση των άρθρων  “Η απαρχή και το τέλος του κράτους οφείλεται στο φόβο”, “Απαγορευμένα μέχρι νεωτέρας” και “Ανοικοδομώντας τη ζωή” που δημοσιεύθηκαν στο τριακοστό τεύχος, τον Δεκέμβριο του 2015. Το εν λόγω τεύχος έφερε τη θεματική “Απαγορεύοντας τα πάντα” και σπεύδοντας οι μηχανισμοί της εξουσίας του Ερντογάν να τον επιβεβαιώσουν, έληξαν την έρευνα με την παραπομπή σε δίκη του αναρχικού αρχισυντάκτη Hüseyin Civan και την καταδίκη του σε 1 χρόνο και 3 μήνες με την κατηγορία ”κατασκευής προπαγάνδας για τις μεθοδεύσεις τρομοκρατικής οργάνωσης που συνιστούν σε εκφοβισμό, βία και απειλές, δια μέσω της νομιμοποίησης, της επιδοκιμασίας ή της ενθάρρυνσης ως προς τη χρήση αυτών των μεθόδων”

Leggi tutto...

Denuncia pubblica della Federazione Anarchica del Messico di intimidazioni della polizia nei confronti di due suoi aderenti

All'opinione pubblica

Alle organizzazioni sociali

Al movimento anarchico mondiale

La Federazione Anarchica del Messico vi scrive per farvi conoscere le vessazioni della polizia nei confronti di due membri della nostra organizzazione.

Il 3 febbraio alle 3 del pomeriggio due uomini, che si sono identificati come agenti di polizia, si sono presentati al domicilio di un membro della Federazione Anarchica del Messico (FAM) chiedendo se si trovasse in casa. A quanto pare sono arrivati a piedi e nelle mani avevano una sua fotografia.

L'11 febbraio all'una del pomeriggio su una berlina, colore grigio oxford, quattro uomini sono arrivati a casa di un altro compagno della FAM chiedendo se fosse presente; si sono identificati come appartenenti della polizia federale e a motivo della richiesta hanno detto:"vogliamo solo sapere se vive qui perché vogliamo parlare con lui"; nelle loro mani avevano una sua fotografia. Durante la 'visita' uno degli uomini che era a bordo della vettura scattava foto della casa e della persona che aveva aperto. Questi fatti si sommano alle continue vessazioni che dal settembre dello scorso anno questo compagno sta subendo . In tempi diversi e con diverse macchine poliziotti stazionano davanti alla sua casa. Nel mese di ottobre dello scorso anno si sono presentati come agenti dell'Ufficio del Procuratore generale chiedendo per lui.

Per la Federazione Anarchica del Messico, che si dedica alla diffusione pubblica e aperta dell'organizzazione e dell'ideale anarchico, queste vessazioni poliziesche sono parte del clima di repressione e di persecuzione che il Governo Federale ha instaurato contro i movimenti sociali nel paese, ed è per questo che le denunciamo e riteniamo il Governo Federale responsabile di tutto ciò che potrebbe accadere a qualsiasi componente della nostra organizzazione.

Il governo della morte governa non solo con la fame, il saccheggio, il disprezzo e la morte tutti quelli che sono subordinati, ora intende farlo con la paura, ed è per quello che noi chiamiamo alla solidarietà e con vita, gioia e libertà! non un passo indietro !

Fraternamente

Federazione Anarchica del Messico Messico , 17 febbraio 2016.

Liga Anarquista No Rio De Janeiro (Liga-rj)

cropped cabec3a7alholiga corrigido

A Liga Anarquista surge a partir dos levantes populares de Junho de 2013, de conversas, análises e discussões entre alguns indivíduos anarquistas não associados às organizações atuantes na cidade do Rio de Janeiro até então.

Os diálogos avançaram e logo foi percebida a necessidade de um coletivo de síntese que aglutinasse os indivíduos militantes anarquistas para fins de autodefesa, apoio mútuo, solidariedade, ação direta, autogestão, federalismo, preservando as características de cada um dos seus integrantes e promovendo o diálogo entre as organizações já existentes no Rio de Janeiro e em todos os lugares a fim de fortalecer e organizar o movimento anarquista para uma sociedade livre.

Como princípios e métodos anarquistas, associamos nosso modelo ao das federações de síntese: Ação direta, Antiautoritarismo, Apoio mútuo, Autogestão e Federalismo. A LIGA, como coletivo anarquista, constitui-se nas seguintes bases: a pluralidade de concepções teóricas fruto do acúmulo histórico dos anarquistas ao longo da sua trajetória; o reconhecimento das diversas formas de ação baseadas na compreensão da heterogeneidade dos sujeitos em luta, explorados e oprimidos. Assim, a Liga Anarquista se apresenta para o diálogo com todas as organizações anarquistas, libertárias e autonomistas populares para o trabalho coletivo e a construção do mundo livre.

Entendemos que todas as organizações têm seu papel na luta e que todas possuem inimigos comuns. Estas organizações são complementares e na atual conjuntura não possuem protagonismo algum nas lutas do nosso tempo. Dessa maneira pretendemos manter os diálogos e construir acordos para seguir nas lutas, tendo a liberdade como meio, princípio e fim.

A Liga Anarquista trabalhará junto ao movimento anarquista em prol da construção de uma federação orientada pela síntese das diferentes tendências, respeitando a diversidade das organizações presentes e atuantes neste nosso momento histórico.

Saudamos a todas e todas e as/os convidamos para conhecer a LIGA.