De vergadering van de CRIFA in Milaan (28/29. 11. 2015)


De vergadering van de CRIFA in Milaan (28/29. 11. 2015) verklaart zich opnieuw in verzet tegen alle legers en oorlogen. Juist de staten verhandelen de wapens waardoor in de toekomst de bevolking zal worden omgebracht Rechtstreekse of indirecte militaire interventies zijn wereldwijd één van de belangrijkste oorzaken van destabilisatie in gebieden (b.v. Libië, Syrië, Irak, Somalië).

Deze acties zijn gunstig voor wapenhandel, mafiastructuren en uitbuitingspraktijken. De burgerbevolking die in deze conflicten te lijden heeft wordt genoodzaakt te vluchten, een toevluchtsoord te zoeken in precaire tentkampen of hun geluk te beproeven op gevaarlijke en vaak dodelijke reizen naar Europa.

Wij geven uitdrukkibng aan onze solidariteit met de migranten die naar de vesting Europa komen om oorlog, ondraaglijke economische toestanden en inhumane omstandigheden ontvluchten. Maar als reactie op een combinatie van massale migratie, terrorristische aanslagen en oorlog.ontstaan er nationalistische sentimenten en begint het militarisme normaal te worden. Wij verzetten ons sterk tegen dit proces en streven naar een wereld zonder grenzen en staten
.
De staten gebruiken de oorlog op hun eigen terrein om een binnelandse vijand te identificeren die dan moet worden onderdrukt, en zij leggen een noodtoestand op met noodsituatiewetten. Inderdaad dient dit dan om sociale bewegingen en de vrijheid van de mensen aan te vallen. Daarbij wordt deze situatie ook gebruikt om bezuinigingsmaatregelen aan te scherpen.

Wij strijdenen tegen het geweld van godsdienst en staat. Wij accepteren geen oproepen tot “nationale eenheid”in naam van een oorlog tegen terrorisme goed. Wij kennen onze echte vijanden: zij zijn nationalisme, godsdienstig fundamentalisme, kapitalistische onderdrukking, militarism, racisme en de staat.

In deze situatie bieden wij onze steun aan alle slachtoffers van het geweld door Staten en godsdiensten over heel de wereld. Wij doen een oproep aan de bevolking om zich te verzetten tegen propaganda van vreemdelingenhaat en nieuwe vormen van solidariteit op te bouwen tegen de oorlogen waarin de staten ons willen betrekken.

IAF in Milaan, 28/29. 11. 2015.