Prohlášení ze setkání výboru Internacionály anarchistických federací


CRIFA v Lublaňi znovu vyjadřuje solidaritu s uprchlíky a migranty. Mnohé z našich federací (obzvláště v Evropě, Středomoří a oblasti Balkánu) se zapojují do konkrétní podpory uprchlíků poskytováním ubytování, léků, pomocí s právními postupy, rozvíjením samosprávy a organizováním demonstrací.

Bojujeme proti krajně pravicovým aktivistům, kteří využívají situace k budování své xenofobní agendy. Stavíme se na odpor národním státům, které podporují nacionalismus, staví zdi a uzavírají hranice, těm samým státům, které podporují globální kapitalismus a volný pohyb peněz či obchodních dohod, jimiž jsou vykořisťováni lidé uvnitř hranic.

Při pohledu na tuto situaci vidíme ale také příklady solidarity a tyto iniciativy podporujeme. Nepřestáváme také bojovat proti hranicím a podporovat svobodu pohybu obecně. Lidé musí mít možnost pohybovat se a žít, kde chtějí.

Média se v tuto chvíli zaměřují na válečné uprchlíky ze Sýrie, ale víme, že migrace bude z mnoha důvodů pokračovat. Lidé se vždy stěhovali, aby změnili své životy, ať už utíkají před nepříznivou situací nebo se snaží zlepšit své životní podmínky. Snažíme se žít pospolu a sdílet světové zdroje navzdory státům, ideologiím a náboženstvím, které vytvářejí segregaci a konflikty.

Účastníci setkání CRIFA (Commission of Relations of the International of Anarchist Federations)
Lublaň, Slovinsko 23.–24. dubna 2016