Vyjádření solidarity s lidovým povstáním ve Slovinsku


Členové Internacionály anarchistických federací (IFA–IAF) si váží současných bojů ve Slovinsku a vyjadřují svou plnou podporu lidem, kteří povstali v decentralizované a rozsáhlé vzpouře proti politickým elitám a neoliberalismu.

Vzbouření začalo v Mariboru v prosinci 2012 a rychle se rozšířilo po celé zemi. Pro nás je na tomto povstání nejvíce podnětné zpřístupnění politického prostoru nehierarchickému sebeorganizování, které je nejlépe vidět na lidových shromážděních a činech, jež z nich vycházejí.

V současné době slovinský stát začal vůči aktivistům uplatňovat rozsáhlé represe, které zahrnují soudní řízení spojená s příslušnými poplatky. Jakožto IFA-IAF důrazně odmítáme takové utlačování a požadujeme okamžité zastavení všech soudních procesů s protestujícími. Policejní násilí a soudní pronásledování musí okamžitě skončit! Jsme svědky velmi podobných vzorů povstání a útlaku v Chorvatsku a Bělorusku, a také těmto lidovým vzpourám vyjadřujeme plnou podporu. Povstání ve Slovinsku je pouze jednou částí rozsáhlého a globálního boje v Evropě proti kapitalistickému pustošení a utiskování ze strany vládnoucí třídy.

CRIFA (Sjezd delegátů Internacionály anarchistických federací), 24. března 2013, Trieste (Itálie)